החזרים מביטוחים

כיצד מקבלים החזר מהביטוחים המשלימים וחברות הביטוח עבור טיפול רפואי פרטי?

קבלת החזר כספי עבור הוצאות רפואיות יכולה להיות משימה פשוטה, הכל תלוי במידע שבידינו.

ביקור רופא – ייעוץ-

המטופל משלם את מלוא עלות הביקור ואחר כך פונה עם הקבלה ומכתב סיכום מהרופא לביטוח המשלים של הקופה או הביטוח הפרטי לקבל החזר. (גובה החזר נקבע בכל פוליסת הביטוח)

למבוטחי שירותי בריאות כללית

ביקור רופא – ייעוץ : תשלום 150 ₪ (לפי זכאות מושלם)