כאב כללי

הכאב טרד את האנושות משחר ההיסטוריה. האנושות ניסתה להבין את מקור הכאב והדרכים לטפל בו. ברב החברות העתיקות הכאב נחשב לתופעה הנגרמת על ידי האלים, הרוחות, או דמויות מיתולוגיות אחרות. כפועל יוצא מכך הפכו הכוהנים לרופאים. כבר בכתובים הבבליים אנו מוצאים אזכורים לכאב ולטיפול בו על ידי תפילות  לאל אסו ורפואה צימחית.

כאב כללי

התפיסה הסוקרטית של פעולה ותוצאה הכתיבה את מבנה הרפואה באלפיים השנים האחרונות. ישנה מחלה הפוגעת בגוף, כתוצאה ממנה נוצר כאב. אנו נרפה את המחלה והכאב

קרא עוד  ›

כאב חד וכרוני

אחת ההבנות הראשונות הייתה כי יש לחלק את הכאב לשניים, הכאב החד "המיידי", שהוא הכאב כתוצאה מפגיעה או כמעט פגיעה ברקמות. כאב ששיאו בזמן הפגיעה,

קרא עוד  ›