fbpx

כאב נוירופטי

כאב עצבי – נוראלגיה (נורו=עצב, אלגיה=כאב) הוא מהנפוצים ולצערנו מהכאבים הקשים לטיפול.
עקב אופיו של הכאב יש פגיעה קשה באיכות החיים של המטופלים. חשוב לדעת כי קימים טיפולים תרופתיים ואחרים לבעיה.

כל כאב בסופו של דבר מועבר למח דרך מסלולים עצביים. אנו מבדילים בין כאב עצבי לכאב אחר על פי מיקום הפגיעה. כאשר כאב עצבי מוגדר ככזה שהפגיעה הגורמת לכאב, היא בעצב עצמו. הסיבות לפגיעות מרובות. אנו מחלקים את סוגי הכאב העצבי ע"פ המערכת שנפגעה. למשל, מערכת העצבים הסומטו-סנסורית (מערכת העצבים האחראית על התחושה בגוף) ההיקפית, לעומת המערכת המרכזית שכוללת את חוט השדרה והמח. ההבדלים חשובים מאחר ולפעמים מכתיבים טיפול שונה.

כאב נוירופטי

כאב עצבי – נוראלגיה (נורו=עצב, אלגיה=כאב) הוא מהנפוצים ולצערנו מהכאבים הקשים לטיפול. עקב אופיו של הכאב יש פגיעה קשה באיכות החיים

קרא עוד  ›

טיפול בכאב נוירופטי

הטיפול בכאב עצבי מתבצע במספר שלבים שנכונים עבור כל טיפול. מתחילים בטיפול שמידת הסיכון בו נמוכה, ועולים במידת הפולשניות במידת הצורך.

קרא עוד  ›