fbpx

מסמכים לבקשה לניסיון בקנביס רפואי למטופלים חדשים

הביקור הוא לצורך יעוץ רפואי בבעיית כאב או בבעיה דומה. ההמלצה לטיפול בקנביס היא בהתאם לשיקול הדעת של רופא המרפאה.

לצורך הגשת בקשה לניסיון טיפולי בקנביס רפואי, אליך לעמוד בקריטריונים של משרד הבריאות. ( נוהל 106)

אישורים לקנביס בבעיית כאב, הקנביס מאושר למטופלים הסובלים מפגיעה עצבית משמעותית מוכחת והיה מיצוי של הטיפול התרופתי והפולשני לכאביהם. המטופל היה בטיפול של רופא כאב לפחות שנה לאחרונה.

כאבים אחרים שאינם על רקע פגיעה עצבית באופן עקרוני אינם מאושרים. ניתן לקבל אישור חריג  רק לאחר הוכחת מיצוי טיפול נרחבת ולאחר טיפול של שנה לפחות במרפאת כאב.

מתן הקנביס לבעיות רפואיות אחרות שאינן כאב (אשר מאושרות על ידי משרד הבריאות) יכול להתבסס רק על המלצת רופא מהתחום הספציפי בו הבעיה ולאחר שהרופא המקצועי המטפל בבעיה (גסטרואנטרולוג, ראומטולוג,  אורטפד, פסיכיאטר) יכתוב מכתב מפורט על תולדות המחלה, מיצוי הטיפול המקובל ועם המלצה ברורה למתן קנביס רפואי.
מרפאתנו מטפלת גם בבקשות מסוג זה במידה ויש את מכתב האישור והבקשה מהרופא המקצועי.

הליך האישור או השלילה יכול לקחת בין ביקור אחד ועד שלשה ביקורים בדרך כלל, בתלות בבעיה הרפואית והמסמכים המוגשים.

אין כל הבטחה כי תקבל רישיון או המלצה בביקור הראשון

חולים עם רישיון קנביס רפואי מרופאים אחרים המעוניינים לעבור לצורך הרפורמה למרפאתנו, יתקבלו לצורך שיחת ראיון. במידה והרופא יתרשם כי הוא מאשר את המשך מתן הקנביס נחדש את הרישיון.
על המטופלים יהיה להביא מסמכים בהתאם לבקשת הרופא המאשר במרפאתנו.
חשוב לציין כי אישורים לקנביס מעל 50 גר לא יאושרו.

כל ביקור הוא בתשלום על הייעוץ.

לצורך הוצאת רישיון לקנביס עליך להביא מכתב מרופא משפחה שיכתוב במפורש :

  1. כי אינו מתנגד לכך שהמטופל יקבל קנביס. במילים ברורות, כמובן עדיף כי יכתוב שממליץ על מתן קנביס רפואי. יש לשים לב שהנוסח הזה ייכתב במדויק.
  2. רופא המשפחה מוסר כי יעקב אחרי המטופל כל שלשה חודשים .
  3. במכתב יש לציין את כל האבחנות הרפואיות הקימות בחולה ואת ההיסטוריה הטיפולית בפירוט. כולל תרופות שקיבל לכאב וכמה זמן קיבל אותם. למה הופסקו, ומידה ויש תרופות כאב אחרות שהיה אמור לקבל ולא ניסה עקב בעיות (פירוט)

דו"ח רכישת  תרופות מבית מרקחת לפחות שנתיים אחורה. או מספר השנים בו המטופל מקבל תרופות לכאב . ככל שיש יותר סוגי תרופות  לכאב וזמן השימוש בהם יותר ארוך הסיכוי לאישור הבקשה יותר קל. ניתן לקבל תדפיס תרופות מרופא המשפחה.

מכתב מהרופא המקצועי (הרופא המטפל בבעיה לדוגמא רופא כאב,  או רופא גסטרואנטרולוג למחלות מסוג כרון וכוליטיס, אורטופד מנתח לבעיות גב) המטפל במחלתו הבסיסית של החולה המתאר את הבעיה, מה נעשה עד עתה, כי היה מיצוי של הטיפול המקובל, וכי ממליץ על מתן קנביס רפואי.
נוסח ההמלצה צריך להיות: "אני ממליץ כי יינתן למטופל קנביס רפואי כי היה מיצוי של  הטיפול הרפואי התרופתי ופולשני ולפי דעתי המקצועית יש מקום לנסיון טיפולי בקנביס רפואי".
חשוב כי הנוסח יהיה במלואו כדי שלא תופנה שוב לרופא המקצועי.

כל מטופל מתחת לגיל 35 או באבחנות של פיברומיאלגיה או עם היה אשפוז על רקע פסיכיאטרי יש להביא מכתב מפסיכיאטר כי "בדק את החולה ולדעתו המקצועית אין התוויות נגד  למתן קנביס רפואי".
בנוסף במידה וחושב כי על המטופל להיות במעקב סדיר של בריאות הנפש לכתוב מה תדירות המעקב ועל ידי מי צריך להתבצע המעקב. במידה ואינו חושב שיש צורך במעקב, יציין זאת במפורש.
במידה ואין התייחסות לנושא מעקב המשכי תחויב בהמשך מעקבים בכל חידוש רישיון.

כמובן שעליך להביא גם את כל מסמכי הטיפול בבעיה המרכזית עבורה אתה מקבל את הקנביס: מכתבי רופא מטפל, מכתבי פעולות שבוצעו בגין הבעיה, בדיקות דימות ומעבדה כמו: MRI CT EMG
כמו כן, כל מסמך רפואי אחר שברשותכם המסביר את הבעיה.

חוסר במסמכים יגרום לדחייה של הטיפול בבקשה ולביקורים חוזרים ומיותרים ועלות כספית נוספת.

תודה
צוות המרפאה