כאב כללי

התפיסה הסוקרטית של פעולה ותוצאה הכתיבה את מבנה הרפואה באלפיים השנים האחרונות. ישנה מחלה הפוגעת בגוף, כתוצאה ממנה נוצר כאב. אנו נרפה את המחלה והכאב יעלם. התפיסה המכניסטית שכאשר גירוי פיזי פוגע ברקמות, תחושת הכאב נוצרת כביטוי לכך, על מנת להגן על האדם. והפיתרון לכאב הוא בהרחקת הגירוי המכאיב, או במילים אחרות ריפוי המחלה היסודית. […]

היסטוריה של הטיפול בכאב

הכאב טרד את האנושות משחר ההיסטוריה. האנושות ניסתה להבין את מקור הכאב והדרכים לטפל בו. ברב החברות העתיקות הכאב נחשב לתופעה הנגרמת על ידי האלים, הרוחות, או דמויות מיתולוגיות אחרות. כפועל יוצא מכך הפכו הכוהנים לרופאים. כבר בכתובים הבבליים אנו מוצאים אזכורים לכאב ולטיפול בו על ידי תפילות  לאל אסו ורפואה צימחית. המצריים גם הם […]

כאב חד וכרוני

אחת ההבנות הראשונות הייתה כי יש לחלק את הכאב לשניים, הכאב החד "המיידי", שהוא הכאב כתוצאה מפגיעה או כמעט פגיעה ברקמות. כאב ששיאו בזמן הפגיעה, והוא הולך ומשתפר כשמתרחקים מזמן הפגיעה. והכאב המתמשך, שהוא הכאב הכרוני. הכאב החד, שהוא הכאב "הנורמלי" נובע מנזק לרקמות הגוף כגון טראומה, ניתוחים ומצבי מחלה שונים. כאב זה בא לשרת […]